Konkurs regionalny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza chętnych uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych z terenu gminy Wadowice do wzięcia udziału w kolejnej edycji Międzyszkolnego Konkursu Regionalnego „Co wiem o Wadowicach i okolicy?”.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

Konkurs odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 9.00. Ma on na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania historią i kulturą „małej ojczyzny” oraz pogłębienie wiedzy o historii Wadowic i znanych wadowiczanach, popularyzowanie kultury regionalnej.