PostHeaderIcon Komunikaty z sekretariatu

PostHeaderIcon Komunikat – rekrutacja dzieci do klasy I

Komunikaty - Z sekretariatu

Szanowni Państwo / Rodzice!

Ze względu na zaistniałą sytuację serdecznie zapraszamy do innej formy rekrutacji. Proponujemy formę elektroniczną.

Adres do korespondencji:
Szkoła Postawowa nr 1 im. Jana Pawła II
Os. Pod Skarpą 10, 34- 100 Wadowice

Będziemy z Państwem w kontakcie.
Pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieje, że wszyscy zdamy egzamin w tej innej dla nas wszystkich rzeczywistości.

Dyrekcja i sekretariat

 

PostHeaderIcon Komunikat

Komunikaty - Z sekretariatu

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w szkole w dniach od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostały zawieszone.

Sekretariat szkoły jest czynny w tych dniach w godz. 8.00-15.00.

Edukacja / kontakt online

 1. Od 12 marca nauczyciele kontaktują się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.
 2. Edukacja jest prowadzona online z wykorzystaniem specjalnego konta na Dysku Gogle. Każdy uczeń i/lub rodzic otrzymał przez dziennik elektroniczny link z dostępem do materiałów zamieszczanych przez nauczycieli dla jego klasy.
 3. Zachęcamy dzieci do wykorzystania darmowych platform edukacyjnych, e-podręczników rekomendowanych przez MEN (informacje nt. temat w dzienniku).
 4. Uczniów klas VIII proszę o powtarzanie materiału do egzaminu ósmoklasisty (w oparciu o zestawy zadań na Dysku, samokształcenie, dostępne e-zasoby).

Zdrowie / profilaktyka

Ponawiam prośbę i apel do rodziców, uczniów, by pozostać w domach, by przez ten czas szczególnie zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich oraz  przestrzegać zaleceń GIS.

Informuję, że rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do lat 8. Zwolnienie lekarskie nie jest wymagane, wystarczy złożenie oświadczenia u pracodawcy.
Wszelkich potrzebnych informacji można uzyskać pod numerem 800 190 590 (infolinia Ministerstwa Zdrowia, czynna całodobowo).

Dyrektor Joanna Zając

 

PostHeaderIcon Profilaktyka zakażeń

Komunikaty - Z sekretariatu

W związku z pojawieniem się nowego koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi profilaktyki zakażeń.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitanego

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2 lub – bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/

 

PostHeaderIcon Rekrutacja do klas I

Komunikaty - Z sekretariatu

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 9 marca 2020 roku i będzie prowadzona w formie papierowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej biorą udział dzieci urodzone w roku 2013.

Przed przyjściem do szkoły należy wydrukować i wypełnić zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (33 8739920).

 

PostHeaderIcon Informacja dla mieszkańców Osiedla Pod Skarpą

Komunikaty - Z sekretariatu

29 marca 2020 odbędą się wybory do Rady Osiedlowej nr 9.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

PostHeaderIcon Zimowa przerwa świąteczna

Komunikaty - Z sekretariatu

Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów SP1 trwa od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.

Świetlica szkolna dyżuruje w dniach:

 • 23 grudnia - w godz. 6.45-15.30,
 • 27 grudnia - w godz. 6.45-15.30,
 • 30 grudnia - w godz. 6.45-15.30,
 • 31 grudnia - w godz. 6.45-13.00,
 • 2 stycznia - w godz. 6.45-15.30,
 • 3 stycznia - w godz. 6.45-15.30.
 

PostHeaderIcon Podziękowania, komunikaty

Komunikaty - Z sekretariatu

Bardzo dziękuję za przygotowanie niezwykle pięknego i wzruszającego apelu oraz wieczornicy upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu  II wojny światowej. Za autorski scenariusz, prezentacje multimedialne, pracę z uczniami, za koncert zespołu Tremusie, dekorację, za poloneza i krakowiaka w wykonaniu uczniów klas 2 i 3 dziękuję: p. Annie Szostak, p. Beacie Ormaniec, s. Wiktorii, p. Agnieszce Handzlik, p. Bartłomiejowi Sołtysiewiczowi, p. Elżbiecie Mierzejewskiej, p. Annie Sikorze, p. Agacie Piwowarczyk, p. Krystynie Klink, p. Dorocie Okołot- Milowskiej, także dzieciom występującym w wieczornicy (Martyna Mierzejewska, Tomasz Wyka, Emilia Gieruszczak, Wiktoria Jamróz, Nikodem Nowakowski, Maja Woźnicka, Oliwier Chylewski)

P. Bogusławowi Porzuczkowi dziękuję za zdjęcia mogił, cmentarzy, gdzie spoczywają nieznani żołnierze.

Dziękuję składom pocztu sztandarowego: Natalii Czapli, Małgosi Łozińskiej, Nikoli Simsak, Nikoli Matysiak, Karolowi Hareńczykowi, Mateuszowi Przystałowi - za reprezentowanie naszej szkoły podczas nabożeństwa żałobnego pożegnania Ś.P. ks. Jacka Pietruszki oraz w dniu 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dziękuję opiekunom pocztu - p. Adamowi Woźnickiemu, p. Bartłomiejowi Sołtysiewiczowi.

Dziękuję uczniom klas VIII i wychowawcom za oddanie hołdu i czci zamordowanym w obozie koncentracyjnym, obozie zagłady Auschwitz-Birkenau (wyjazd odbył się 31 października).

Dziękuję grupie uczniów i p. Monice Marcinkiewicz za podążanie śladami Legionistów w Pleśnej i okolicy, za włączenie się w XXVIII rajd organizowany przez SP5 w Wadowicach.

Klasie 6a i 6b, wychowawcom i opiekunom dziękuję za uczczenie Patrona naszej szkoły poprzez udział w imieninowym spotkaniu szkół rodziny JPII w Dolinie Chochołowskiej.

Pani Agnieszce Sikorze i p. Annie Małeckiej dziękuję za podjęcie organizacji kilkudniowego wyjazdu i opieki nad uczniami podczas zjazdu językowego EUROWEEK.

P. Arturowi Obozie za koordynowanie wyjść klasowych do Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.

Gratulacje i podziękowania dla uczniów, którzy wzięli udział w Małopolskich Konkursach Przedmiotowych oraz Konkursach Tematycznych. Czekamy na ostatnie wyniki! Dziękuję nauczycielom za przygotowanie młodzieży do zmagań konkursowych, za wsparcie i kibicowanie dzieciom.

Uwaga!

 • 18-20 listopada - próbny egzamin dla klas VIII
 • 21-22 listopada - Archipelag Skarbów dla klas VII i VIII
 • 21 listopada - dzień otwarty szkoły
 

PostHeaderIcon 22 października - Święto Szkoły

Komunikaty - Z sekretariatu

22 października będziemy obchodzić Święto Szkoły połączone ze Świętem Chleba. W tym dniu nastąpi reorganizacja zajęć, społeczność szkolna weźmie także udział we Mszy św. w Kościele św. Piotra Apostoła o godz. 11.00 (z wyłączeniem pierwszoklasistów). Serdecznie prosimy o rodzinny wypiek pieczywa na tę okazję i podzielenie się nim w tym szczególnym dniu.

 • Klasy I-III

zajęcia w godz. 9.45-14.00 (chleby można przynosić na ekspozycję koło sali gimnastycznej od godz. 9.20)

 • Klasy IV-VII

zajęcia w godz. 8.00-12.15 (chleby można przynosić od godz. 7.30)

 • Klasy VIII

zajęcia w godz. 10.45-14.20 (od 10.30 można skorzystać z obiadu w szkolnej stołówce)

 

PostHeaderIcon Komunikat przed 14 października

Komunikaty - Z sekretariatu

W poniedziałek 14 października (Święto Komisji Edukacji Narodowej) nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • O godz. 9.00 odbędzie się uroczystość ślubowania klas pierwszych.
 • Świetlica będzie czynna od 6.45 do 15.30.
 • Stołówka funkcjonuje bez zmian - do 11 października należy zgłosić u pani intendent nieobecność na obiedzie.
 

PostHeaderIcon Głosujemy na pracę 7a!

Komunikaty - Z sekretariatu

Zapraszamy go głosowania na pracę wykonaną przez uczniów klasy 7a, która podsumowuje projekt o bioróżnorodności Gminy Wadowice!

Głosowanie odbywa się poprzez Facebook. Klasa, której praca zbierze najwięcej polubień, pojedzie do Krakowa na wycieczkę i będzie uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jak należy głosować:

 1. Należy wejść na stronę Facebook i wyszukać profil Stowarzyszenie Morze Możliwości (lub kliknąć link https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Morze-Możliwości-152171382110386/)
 2. Obejrzeć zdjęcia prac znajdujące się w najnowszym poście.
 3. Kliknąć "Lubię to" pod wybranym zdjęciem.
 4. Głosowanie trwa do poniedziałku 14 października. Wygrywa praca z największą liczbą polubień.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2