Rok szkolny 2018/2019

Dyrekcja SP1 składa podziękowania:

 • sponsorom i dobroczyńcom festynu szkolnego "Biało-czerwona jest nasza ojczyzna" (lista nazwisk),
 • p. Agnieszce Blak, która podarowała szkole zabawki i gry planszowe,
 • uczniom i rodzicom zaangażowanym w prace podczas festynu szkolnego (lista nazwisk),
 • osobom, które upiekły chleb na Święto Szkoły i Święto Chleba (lista nazwisk),
 • p. Adzie Karcz-Zielińskiej za wydruk żołnierza salutującego na wieczornicę patriotyczną,
 • p. Andrzejowi Kowalczykowi za przywóz darowizny dla szkoły z Maspexu,
 • p. Andrzejowi Gąsiorkowi oraz p. Bogdanowi Tyrybon za sponsoring i przekazanie darów mikołajowych dla najmłodszych dzieci w szkole,
 • rodzicom Aleksandra Dzidka z kl. 3a  za udział w uroczystej gali wręczenia nagród w Toruniu (Gratulujemy Państwu osiągnięć syna.  II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr" to nie lada wyczyn i sukces Olka.),
 • p. Joannie Chylewskiej, p. Agnieszce Cholewie i p. Katarzynie Stecko za przygotowanie śniadania dla pielgrzymów 18 maja.

Rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja SP1 serdecznie dziękuje:

 • p. Stanisławowi Banasiowi za przewiezienie karmy dla zwierząt do schroniska w Krakowie,
 • p. Joannie Chylewskiej i p. Marcie Nowotarskiej za pomoc w zorganizowaniu ogniska dla klasy 6b,

 • p. Elżbiecie Potoczny i p Adzie Karcz-Zielińskiej za zorganizowanie ogniska dla klasy 6a;

 • Radzie Rodziców za zakup nowych zegarów szachowych,

 • p. Andrzejowi Gąsiorkowi za wsparcie rzeczowe akcji szkolnej "Bez granic",

 • p. Lucynie Krzemień za wsparcie finansowe akcji "Bez granic",

 • p. Ewie Ślusarczyk za przygotowanie ziemniaczanych spiralek na karnawałową dyskotekę dla klas starszych,
 • za okazaną życzliwość i wsparcie podczas organizacji XVIII ogólnopolskiego spotkania dzieci i młodzieży z okazji urodzin Jana Pawła II w Wadowicach: p. Andrzejowi Gąsiorkowi, p. Bogdanowi Tyrybonowi, p. Marcinowi Homlowi oraz harcerzom z Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP, Zakładom Przemysłu Cukierniczego „Skawa", Grupie Maspex, Lajkonik Snacks, Piekarni Zemanek, p. Marii Zadorze, przewodnikom beskidzkim z PTTK, Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, pracownikom Urzędu Miejskiego w Wadowicach, zespołowi „Mali Łostowanie”, zespołowi „Tremusie” oraz tancerkom z klas 3c i 3d, zespołowi tanecznemu "VIVO" z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, p. Janowi Glanowskiemu i W. Hyli, p. Helenie Grabińskiej - babci Emilii Gieruszczak.

 

Rok szkolny 2016/2017

Dyrekcja SP1 gorąco dziękuje:

 • rodzinom, które włączyły się w przygotowania do Święta Szkoły i Święta Chleba (lista nazwisk),
 • p. Andrzejowi Kowalczykowi oraz współpracownikom za odnowienie elewacji budynku szkoły (wejście główne i od strony basenu),

 • p. Łukaszowi Cholewie za grillowanie podczas rodzinnego pieszego rajdu na Goryczkowiec,

 • rodzicom uczniów klas pierwszych za tuje szmaragdy zasadzone przy szkole,

 • rodzicom, uczniom za dar serca w postaci pieniążków na leczenie Dawida Zająca,

 • p. Katarzynie Kolasie, p. Renacie Targosz za pomoc w zorganizowaniu warsztatów "Jak wypieka się chleb" podczas Święta Szkoły,

 • p. Ewie Skrzyńskiej za dwukrotne prowadzenie dla dzieci zajęć z decoupage'u,

 • p. Agnieszce Handzlik, p. Agnieszce Gugulskiej-Pikoń, p. Renacie Targosz, p. Ewie Klink i p. Bartłomiejowi Sołtysiewiczowi za przygotowanie montażu słowno-muzycznego na wysokim poziomie artystycznym, przedstawionym 21 listopada w parafii Św. Piotra Apostoła,

 • rodzicom uczniów z klasy 3a, z zespołu Tremusie i aktorów z programu "Jan Paweł II Patron Rodziny" - za zapewnienie opieki i przygotowanie dzieci do występu w TV Trwam,

 • p. Pawłowi Ślusarczykowi oraz p. Annie Tyrybon, p. Bożenie Stuglik za pozyskanie darowizn słodkich dla uczniów naszej szkoły,

 • rodzicom, nauczycielom za anonimowy sponsoring obiadów dla dzieci,

 • rodzicom uczniów biorących udział w Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników" - za pomoc w przygotowaniach do konkursu, wspólną lekturę, naukę korzystania ze słowników i różnych źródeł informacji,
 • p. Romanowi Kowalczykowi za przygotowanie desek na prace techniczne dla uczniów klas szóstych,
 • sponsorom i partnerom, bez których nie odbyłby się 28 maja piknik rodzinny "Dla mamy i taty" (lista nazwisk),
 • rodzicom za całoroczną pracę na rzecz szkoły (lista nazwisk).

 

Rok szkolny 2015/2016

Dyrekcja SP1 oraz nauczyciele gorąco dziękują:

 • p. Sabinie Niewidok za uszycie woreczków na figury szachowe na zajęcia nauki gry w szachy dla klas drugich,
 • p. Barbarze Czaickiej, p. Anecie Hareńczyk, p. Katarzynie Kowalczyk, p. Elżbiecie Potoczny, p. Adzie Karcz-Zielińskiej za pomoc w zorganizowaniu ogniska klasowego kl. 4a,
 • p. Celinie Guzdek za sponsoring ciastek dla klasy,
 • p. Katarzynie i Witoldowi Kolasie za sponsoring tortów i ciast,
 • p. Elżbiecie Koniorczyk za dowóz uczennicy Oliwii na Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej w Miechowie,
 • rodzicom Emilii Gieruszczak i Laury Spisak oraz babci Laury za dowóz na XV Festiwal Artystyczny "Talenty 2015" i sprawowaną opiekę,
 • p. Sabinie i Filipowi Niewidok za zakup płyty indukcyjnej dla koła kulinarnego oraz paczki dla dzieci z kl. 2c,
 • p. Barbary Czaickiej za sponsorowanie paczek mikołajkowych,
 • p. Annie Guzdek za zorganizowanie ogniska dla kl. 1c na terenie swojego ogrodu,
 • p. Adzie Karcz-Zielińskiej oraz p. Kazimierzowi Zielińskiemu za przywóz darowizny mikołajkowej ze Skawiny,
 • rodzicom uczniów biorących udział w Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników" za wspólnie spędzony czas z dzieckiem na czytaniu książek i rozwiązywaniu zadań.

 

Rok szkolny 2014/2015

Dyrekcja SP1 bardzo serdecznie dziękuje:

 • rodzicom Ani Adamczyk, Amelii Banaś, Martyny Mierzejewskiej, Aleksandry Więcek za towarzyszenie córkom podczas nagrywania programu "Ziarno" dla Telewizji Polskiej.
 • p. Katarzynie Krupnik za smaczne jabłka podarowane uczniom naszej szkoły.

 • p. Agnieszce Homel z firmy SKANSKA za włączenie naszej szkoły do programu "Bezpieczni w pobliżu budowy" i zapewnienie uczniom odblasków.
 • p. Sabinie Niewidok za sfinansowanie uczniowi kl. szóstej wyjazdu na "zieloną szkołę" do Włoch.
 • p. Witoldowi Kolasie za podarowane szkole okulary z filtrem, dzięki którym wszyscy uczniowie mogli obejrzeć zaćmienie Słońca.
 • rodzicom Toli Janik i Michała Szczygła za przejazd do Kluszkowiec na wojewódzkie zawody w narciarstwie alpejskim oraz oczywiście za kibicowanie dzieciom!
 • p. Barbarze Czaickiej, p. Reginie Kruliczak, p. Halinie Wiercimak p. Katarzynie Graboń, p. Marcie Woźny, p. Annie Żwirkowskiej, p. Józefie Kamskiej, p. Sylwii Komenderze, personelowi stołówki szkolnej za przygotowanie ciepłego śniadania dla uczestników XV spotkania szkół im. Jana Pawła II.

 

Rok szkolny 2013/2014

Dyrekcja SP1 składa gorące podziękowania:

 • wolontariuszom, którzy w dniu 2 listopada przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz renowacji cmentarza parafialnego w Wadowicach.

Uczniowie: Natalia Wilk, Aleksandra Matlak, Patrycja Kądziela, Daria Schabowicz, Miłosz Pilch, Jakub Mrzygłód, Aleksander Gryboś, Konrad Cholewa, Anita Wierońska, Aleksandra Jamróz, Zuzanna Domaszewicz, Aleksandra Rumszewicz, Zuzanna Pałosz, Olga Dyrcz, Michał Tumulik, Jakub Lizoń
Nauczyciele: s. Wiktoria, p. Lucyna Krzemień, p. Marzena Pałosz

 • p. Katarzynie Madydzie za ofiarowane bukiety kwiatowe z okazji Święta Szkoły (22.10) i imienin Karola Wojtyły (4.11).
 • p. Magdalenie Chmiel za własnoręcznie wykonane biało-czerwone kotyliony, które wykorzystamy w szkole podczas uroczystości państwowych, koncertów pieśni.
 • Radzie Osiedlowej nr 9, p. Bogdanowi Tyrybonowi, p. Andrzejowi Dąbrowskiemu, ZPC Skawa za słodkie niespodzianki świąteczne dla uczniów.
 • Radzie Rodziców za zakup aparatu fotograficznego.
 • p. Tomaszowi Pawłowskiemu i p. Romanowi Skrzypczakowi za przewóz dzieci na rejonowy etap konkursów przedmiotowych.
 • p. Bogusławowi Porzuczkowi za przewóz pomocy dydaktycznych "Radosna szkoła" do naszej placówki.
 • rodzicom kl. 2a za wykonanie strojów do przedstawienia "Królewna Śnieżka".
 • p. Andrzejowi Fickowi za słodkie pączki dla klasy 5a na Tłusty Czwartek oraz Radzie Rodziców za ufundowanie pączków dla klas 0-3 na bal karnawałowy i na dyskotekę dla klas 4-6.
 • p. Pawłowi Godlewskiemu za przewóz dzieci na wojewódzki etap konkursu przyrodniczego.
 • p. Wiesławowi Soboniowi za transport do Nowego Sącza na finał Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.
 • rodzicom zaangażowanym w organizację XIV Ogólnopolskiego Spotkania Szkół im. Jana Pawła II - za przygotowanie kanapek, ciepłej herbaty dla uczestników, za pomoc w ułożeniu ławek i stolików

p. Jolanta Graboń, p. Justyna Wądolny, p. Beata Zaborowska, p. Edyta Widlarz, p. Barbara Jucha, p. Agnieszka Matysiak, p. Monika Więcek, p. Józef Żmij, p. Robert Wójcik.

 • dla p. Jolanty Gryboś za miłe i ciekawe spotkanie z uczniami klas szóstych.
 • Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" za przekazanie środków 1% w wysokości 2477,90 zł, za które szkoła zakupiła projektor multimedialny NEC V206.