Komunikaty - Z sekretariatu

Ogłaszamy ponowny nabór chętnych uczniów z klas IV-VIII do uczestnictwa w projekcie unijnym "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy Wadowice" z przedmiotu język niemiecki. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie 3-5.02.2021 r.

Formularz rekrutacyjny prosimy drukować w kolorze lub odebrać w szkole w sekretariacie.     
Wypełniony formularz rekrutacyjny proszę złożyć w sekretariacie do 05.02.2021.