Komunikaty - Z sekretariatu

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem postępowania rekrutacyjnego do szkół.