Komunikaty - Z sekretariatu

W dniu dzisiejszym (tj. 24 września 2020 r.) zostały ogłoszone wyniki rekrutacji uczniów do udziału w zajęciach w ramach projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy Wadowice". Listy uczniów zakwalifikowanych są do wglądu w sekretariacie oraz u koordynatora projektu.