Komunikaty - Z sekretariatu

Sekretariat szkoły w czasie wakacji  (tj. 29.06-31.08.2020 r.) jest czynny codziennie od 9.00 do 14.00.
Odbiór zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty - w dniu 31 lipca 2020r. w godzinach od 8.00 do 14.00.
Osoby wchodzące do szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły (dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz  maseczki zakrywające nos i usta).

Dyrekcja