Komunikaty - Z sekretariatu

W związku z trwającą pandemią i ograniczeniem funkcjonowania szkół, uroczystość wręczenia świadectw i nagród uczniom naszej szkoły odbywać się będzie w zmienionej formule.
W dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26 czerwca, jest możliwość spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach i godzinach (wg poniższego harmonogramu) w grupach liczących do 12 uczniów.

Zasady bezpiecznego wejścia i pobytu ucznia w szkole:

  1. Do szkoły może wejść tylko osoba zdrowa.
  2. Wejście do sal poprzedza pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk.
  3. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.
  4. Uczniowie poruszają się po budynku szkoły w maseczkach.
  5. Po zajęciu miejsca w sali uczeń może zdjąć maseczkę (należy zachować dystans 1,5m od innych osób).
  6. Uczeń odbiera świadectwo w maseczce.
  7. Nauczyciela obowiązuje przyłbica / maseczka oraz rękawiczki.

Ważne:
Uczniowie nie wnoszą do szkoły żadnych przedmiotów!

ŚWIADECTWO ORAZ INNE DOKUMENTY MOŻNA TAKŻE ODEBRAĆ INDYWIDUALNIE W SEKRETARIACIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

  • 29.06-03.07 – w godz. od 9.00 do 15.00
  • 24-31.08 – w godz. od 9.00 do 15.00

Harmonogram spotkań z wychowawcami