Komunikaty - Z sekretariatu

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.