Komunikaty - Z sekretariatu

SZANOWNI RODZICE, ÓSMOKLASIŚCI!

Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi podczas egzaminu ósmoklasisty oraz harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.