Komunikaty - Z sekretariatu

Ogłoszone zostały terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.