Komunikaty - Z sekretariatu

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w szkole w dniach od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostały zawieszone.

Sekretariat szkoły jest czynny w tych dniach w godz. 8.00-15.00.

Edukacja / kontakt online

  1. Od 12 marca nauczyciele kontaktują się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.
  2. Edukacja jest prowadzona online z wykorzystaniem specjalnego konta na Dysku Gogle. Każdy uczeń i/lub rodzic otrzymał przez dziennik elektroniczny link z dostępem do materiałów zamieszczanych przez nauczycieli dla jego klasy.
  3. Zachęcamy dzieci do wykorzystania darmowych platform edukacyjnych, e-podręczników rekomendowanych przez MEN (informacje nt. temat w dzienniku).
  4. Uczniów klas VIII proszę o powtarzanie materiału do egzaminu ósmoklasisty (w oparciu o zestawy zadań na Dysku, samokształcenie, dostępne e-zasoby).

Zdrowie / profilaktyka

Ponawiam prośbę i apel do rodziców, uczniów, by pozostać w domach, by przez ten czas szczególnie zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich oraz  przestrzegać zaleceń GIS.

Informuję, że rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do lat 8. Zwolnienie lekarskie nie jest wymagane, wystarczy złożenie oświadczenia u pracodawcy.
Wszelkich potrzebnych informacji można uzyskać pod numerem 800 190 590 (infolinia Ministerstwa Zdrowia, czynna całodobowo).

Dyrektor Joanna Zając