Komunikaty - Z sekretariatu

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 9 marca 2020 roku i będzie prowadzona w formie papierowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej biorą udział dzieci urodzone w roku 2013.

Przed przyjściem do szkoły należy wydrukować i wypełnić zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (33 8739920).