Komunikaty - Z sekretariatu

6 maja zapraszamy na dzień otwarty.
W godzinach 16.30-18.00 dyżurować będą nauczyciele uczący w klasach IV-VIII.
Z nieobecnymi nauczycielami (p. M. Nowakowska, p. A. Kapała, p. D. Okołot-Milowska) można kontaktować się tylko przez dziennik elektroniczny.