Komunikaty - Z sekretariatu

Składamy gorące podziękowania za okazaną życzliwość i wsparcie podczas organizacji XVIII ogólnopolskiego spotkania dzieci i młodzieży z okazji urodzin Jana Pawła II w Wadowicach:

 • panu Andrzejowi Gąsiorkowi,
 • panu Bogdanowi Tyrybonowi,
 • panu Marcinowi Homlowi oraz harcerzom z Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP,
 • Zakładom Przemysłu Cukierniczego „Skawa",
 • Grupie Maspex,
 • Lajkonik Snacks,
 • piekarni Zemanek,
 • pani Marii Zadorze,
 • przewodnikom beskidzkim z PTTK,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach,
 • pracownikom Urzędu Miejskiego w Wadowicach,
 • zespołowi „Mali Łostowanie”,
 • zespołowi „Tremusie” oraz tancerkom z klas 3c i 3d,
 • zespołowi tanecznemu "VIVO" z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach,
 • panom J. Glanowskiemu i W. Hyli,
 • pani Helenie Grabińskiej - babci Emilii Gieruszczak.