Komunikaty - Z sekretariatu

30 kwietnia odbędą się uroczyste apele z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Uczniowie w tym dniu przychodzą w strojach galowych.

2 i 4 maja są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nie działa stołówka szkolna, świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach 7.00-15.30.