Komunikaty - Z sekretariatu

1 i 3 maja są dniami świątecznymi.

2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica będzie czynna od 7.00-16.00, stołówka w tym dniu nie działa.