Komunikaty - Z sekretariatu

Rekrutacja do szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na rok szkolny 2017/2018 będzie przeprowadzona w formie papierowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorą udział dzieci urodzone w 2011 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej, które trwa do 19 kwietnia 2017 roku, biorą udział:
- dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2010),
- dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2011 r.) posiadające opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.