Komunikaty - Różne

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu z cytatem z książki lub z aforyzmem dotyczącym czytania i/lub książek.

Cele konkursu:

  1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą.
  2. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
  3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności.

Regulamin konkursu:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach.
  2. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A4 lub A3 dowolną techniką plastyczną.
  3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
  4. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć w terminie do 26 października do biblioteki szkolnej.
  5. Prace konkursowe oceni jury, biorąc pod uwagę: pomysłowość, zgodność z tematem, staranność i samodzielność wykonania.