Komunikaty - Z sekretariatu

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca 2021 roku i będzie prowadzona w formie papierowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej biorą udział dzieci urodzone w roku 2014.