PostHeaderIcon Komunikaty

PostHeaderIcon Grudniowe obiady

Z sekretariatu

W grudniu kwota za obiady wynosi 47,60 zł (po odliczeniu dnia wolnego 12 listopada).

 

PostHeaderIcon Zaproszenie na koncert "W hołdzie Ojczyźnie naszej"

Z sekretariatu

Serdecznie zapraszam rodziców, dzieci, seniorów na koncert "W hołdzie Ojczyźnie naszej" w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 16.30 na sali gimnastycznej szkoły.
Kończąc tegoroczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pragniemy wspólnie, wielopokoleniowo wyrazić hołd, pamięć i wdzięczność Tym, którzy walczyli o wolną Polskę.
Na scenie ze słowno-muzycznym repertuarem wystąpią uczniowie klas: 3a, 3b, 5a, zespoły: "Tremusie" i "AgaChór".
Szkoła zapewni śpiewniki, teksty pieśni będą też wyświetlane na rzutniku.

W imieniu społeczności SP1 zaprasza dyrektor Joanna Zając

 

PostHeaderIcon Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

Z sekretariatu

Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę!

piątek - 9 listopada

 • godz. 9.50 - apel dla klas I-III
 • godz. 10.45 - apel dla klas IV-VIII
 • godz. 11.11 - Rekord dla Niepodległej

niedziela - 11 listopada

 • godz. 9.00 - Turniej tenisa stołowego o Puchar Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 1 w Choczni
 • godz. 10.00 - Msza św. za ojczyznę w kościele św. Piotra Apostoła, pochód pocztów sztandarowych pod pomnik 12. PP
 • godz. 12.30 - Piknik Patriotyczny na Placu Jana Pawła II (m.in. pokazy musztry paradnej i sztuk walki, wspólne gotowanie z Robertem Makłowiczem)
 • godz. 16.00 - koncert "W domu ojczystym" w Wadowickim Centrum Kultury

 poniedziałek - 12 listopada

 • dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja SP1 przesyła uczniom i rodzicom życzenia radosnego przeżycia tego wyjątkowego Święta Niepodległości!

Antoni Słonimski
Niepodległość

Ach, jakże mi nie mówić o tych dniach radości,
O tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze
Szedł nad miastem rodzinnym pierwszy powiew wolności.
Kiedyśmy pełną piersią pili to powietrze,
Nocą w ciemnych alejach stłoczeni szpalerem,
Czekając, aż zapłonie świt nad Belwederem.
Jakże Ciebie przywitać radosna swobodo?
I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem
I młodzieńczej poezji burzliwa urodą,
Co szła śpiewem przez miasto i wracała echem.

 

PostHeaderIcon Zapisy do Wielkiej Ligi Czytelników

Różne

 

PostHeaderIcon Listopadowe obiady

Różne

W tym miesiącu opłata za obiady wynosi 68,00 zł za jednego ucznia. Opłatę należy uiścić do 10 listopada.

 

PostHeaderIcon Przed Świętem Szkoły

Z sekretariatu

22 października odbędzie się Święto Patrona Szkoły.

Klasy 2b, 2c, 3b, 4a, 4b, 5a, 7a, 7b, 8a, 7b będą mieć zajęcia od godz. 8.00 do 11.30.
Pieczywo można przynosić na wystawę od 7.30. Spotkanie rozpocznie się apelem, a zakończy udziałem we Mszy św.

Klasy 1a, 1b, 2a, 3a, 4c, 4d, 5b, 5c, 6a, 6b będą mieć zajęcia od godz. 9.45 do 13.30.
Pieczywo można przynosić na wystawę od 9.15. O godz. 9.45 wszyscy wychodzą na Mszę św., po powrocie uroczysty apel i spotkanie w klasach.

 

PostHeaderIcon Konkurs plastyczny

Różne

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu z cytatem z książki lub z aforyzmem dotyczącym czytania i/lub książek.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą.
 2. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
 3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności.

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach.
 2. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A4 lub A3 dowolną techniką plastyczną.
 3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
 4. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć w terminie do 26 października do biblioteki szkolnej.
 5. Prace konkursowe oceni jury, biorąc pod uwagę: pomysłowość, zgodność z tematem, staranność i samodzielność wykonania.

 

PostHeaderIcon Październikowe obiady

Różne

W tym miesiącu opłata za obiady wynosi 78,20 zł za jednego ucznia. Opłatę należy uiścić do 10 października.

 

PostHeaderIcon Konkurs fotograficzny "Piękna nasza Polska cała".

Z sekretariatu

Uwaga! Przesuwamy termin składania prac na konkurs do 20 września 2018 r.


Regulamin konkursu fotograficznego "Piękna nasza Polska cała"

PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Szkoła Podstawowa nr 1 im Jana Pawła II w Wadowicach.
2. Celem konkursu jest:
    a) popularyzowanie piękna naszej Ojczyzny, ciekawych miejsc, zabytków, krajobrazów,
    b) kształtowanie postaw patriotycznych,
    c) rozwijanie umiejętności fotograficznych.

UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach.
2. Uczniowie biorą udział w konkursie po uzyskaniu uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 20.09. 2018 roku do sali nr 6 na I p.  
4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
    a)  fotografie w formacie 15x21 cm,
    b)  imię, nazwisko, klasę autora fotografii,
    c)  opis miejsca przedstawionego na fotografii,
    d)  zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, oraz akceptację zapisów ujętych w regulaminie, której wzór stanowi załącznik
5. Uczestnicy konkursu przystępując do niego, wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym publikację danych osobowych (imię i nazwisko, klasa) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Uczestnik składając pracę konkursową, oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu.
7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 23.09.2018 roku podczas festynu szkolnego.
9. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na terenie szkoły szczególnie zaś podczas festynu szkolnego dnia 23.09.2018 roku.

 

PostHeaderIcon Zebrania w klasach pierwszych

Z sekretariatu

We wtorek 4 września 2018 r. o godz. 17.00 w sali nr 2 na parterze odbędzie się szkolenie z zakresu korzystania z dziennika elektronicznego. Po szkoleniu, ok. godz. 17.30 wychowacy klas pierwszych spotkają się z rodzicami uczniów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3