Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
Zakończenie I semestru 19 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe 12-25 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
Koniec roku szkolnego 22 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.
  • 1 czerwca 2018 r.

Dni o innej organizacji pracy:

  • 20 października 2017 r. - Święto Szkoły, Dzień Chleba
  • 18 maja 2018 r. - urodziny Jana Pawła II

Otwarte poniedziałki:

  • 6 listopada 2017 r.
  • 7 maja 2018 r.