Najważniejsze daty
z kalendarza roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018 r.
Zakończenie I semestru 11 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe 14-27 stycznia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r.
Koniec roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.

CAŁY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019