Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r.
Zakończenie I semestru 23 stycznia 2017 r.
Ferie zimowe 30 stycznia - 12 lutego 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.
Koniec roku szkolnego 23 czerwca 2017 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 31 października 2016 r.
  • 2 maja 2017 r.
  • 16 czerwca 2017 r.

Dni o innej organizacji pracy:

  • 14 października 2016 r. - ślubowanie klas pierwszych
  • 21 października 2016 r. - Święto Szkoły, Dzień Chleba
  • 18 maja 2017 r. - urodziny Jana Pawła II

Otwarte poniedziałki:

  • 24 października 2016 r.
  • 19 grudnia 2016 r.
  • 3 kwietnia 2017 r.
  • 22 maja 2017 r.