DYREKCJA

 • Dyrektor szkoły

mgr Joanna Zając

 • Zastępca dyrektora

mgr Magdalena Ścibielska


NAUCZYCIELE

 • Nauczanie zintegrowane

mgr Ewa Klink
mgr Krystyna Klink
mgr Katarzyna Kowalczyk
mgr Anna Kowalska-Guzik
mgr Agata Piwowarczyk
mgr Joanna Rynkiewicz
mgr Anna Sikora
mgr Marta Słodowska
mgr Renata Zegiel

 • Język polski

mgr Jolanta Kawnik
mgr Beata Ormaniec
mgr Agnieszka Sikora
mgr Anna Szostak

 • Język angielski

mgr Anna Małecka
mgr Monika Marcinkiewicz
mgr Agnieszka Sikora
mgr Bartłomiej Sołtysiewicz

 • Język niemiecki

mgr Benilda Pena
mgr Lucjan Pietrykowski

 • Historia

mgr Katarzyna Iwańska
mgr Artur Oboza

 • Wiedza o społeczeństwie

mgr Bartłomiej Sołtysiewicz

 • Religia

mgr Renata Targosz
siostra Wiktoria Opalińska

 • Matematyka

mgr Karolina Gnojek
mgr Agata Kapała
mgr Aneta Paleczna

 • Przyroda

mgr Małgorzata Nowakowska

 • Biologia

mgr Marta Popiel

 •  Geografia

mgr Małgorzata Nowakowska

 • Chemia

mgr Marta Popiel

 • Fizyka

mgr Janusz Szuster

 • Muzyka

mgr Agnieszka Handzlik

 • Plastyka

mgr Dorota Okołot-Milowska

 • Technika / Zajęcia techniczne

mgr Dorota Okołot-Milowska

 • Informatyka / Zajęcia komputerowe

mgr Dorota Okołot-Milowska
mgr Aneta Paleczna
mgr Magdalena Ścibielska

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Piotr Elżbieciak

 • Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Nowakowska

 • Wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Handzlik
mgr Marzena Pałosz
mgr Magdalena Radwan
mgr Adam Woźnicki

 • Szachy

mgr Krystyna Klink
mgr Anna Pasterak

 • Biblioteka

mgr Anna Pasterak

 • Świetlica

mgr Katarzyna Iwańska
mgr Anna Konarska
mgr Elżbieta Mierzejewska
mgr Joanna Rynkiewicz
mgr Marta Słodowska

 • Pedagog szkolny

mgr Maria Kotarba

 • Psycholog szkolny

mgr Anna Konarska

 • Logopeda

mgr Elżbieta Mierzejewska