Psychologiem w naszej szkole jest mgr Anna Konarska, która:

- prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu,
- udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- prowadzi w klasach zajęcia wychowawcze i profilaktyczne,
- współpracuje z wychowawcami i nauczycielami.

Godziny pracy

Poniedziałek 12.30 - 15.15
Wtorek  10.45 - 16.00
Środa  8.00 - 8.50, 9.50 - 13.30