Psychologiem w naszej szkole jest mgr Anna Konarska, która:

- prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu,
- udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- prowadzi w klasach zajęcia wychowawcze i profilaktyczne,
- współpracuje z wychowawcami i nauczycielami.

Godziny pracy

Poniedziałek 11.30 - 15.30
Wtorek 11.15 - 14.15
Piątek 8.00 - 12.00