Psychologiem w naszej szkole jest mgr Anna Konarska, która:

- prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu,
- udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- prowadzi w klasach zajęcia wychowawcze i profilaktyczne,
- współpracuje z wychowawcami i nauczycielami.

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 13.00
Wtorek 11.00 - 16.00
Środa 10.30 - 12.30
Czwartek 8.00 - 12.30