W naszej szkole jako pedagog pracuje mgr Maria Kotarba.

Pedagog szkolny: rozpoznaje środowisko uczniowskie, organizuje pomoc materialną; współpracuje z wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami; prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, aby pomóc dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce; realizuje programy profilaktyczne (w naszej szkole "Magiczne kryształy" i "Cukierki").

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 12.00
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 10.30 - 15.30
Czwartek 11.00 - 16.00
Piątek 11.30 - 15.30