W naszej szkole jako pedagog pracuje mgr Maria Kotarba.

Pedagog szkolny: rozpoznaje środowisko uczniowskie, organizuje pomoc materialną; współpracuje z wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami; prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, aby pomóc dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce; realizuje programy profilaktyczne (w naszej szkole "Magiczne kryształy" i "Cukierki").

Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 - 15.00
Wtorek 7.30 - 12.00
Środa 12.15 - 16.00
Czwartek 8.00 - 12.45
Piątek 11.30 - 16.00