Uczeń kończący szkołę, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał najwyższą średnią ocen i zachowanie wzorowe otrzymuje Puchar Dyrektora Szkoły. W przypadku większej ilości uczniów bierze się pod uwagę oceny śródroczne.

Uczniowie, którzy otrzymali Puchar Dyrektora:

Izabela Gąsiorek - rok szkolny 2018/2019
Aleksandra Węgrzyn - rok szkolny 2015/2016
Łukasz Brańka, Szymon Tomczak - rok szkolny 2014/2015
Zuzanna Pałosz - rok szkolny 2013/2014
Anna Głowacka, Aleksandra Kumorek - rok szkolny 2012/2013
Emilia Fortuna - rok szkolny 2011/2012
Magdalena Woźniak - rok szkolny 2010/2011
Wojciech Tutaj, Anna Zadora - rok szkolny 2009/2010
Adrian Korzeniowski, Julia Tatar - rok szkolny 2008/2009
Klaudia Kosek - rok szkolny 2007/2008
Łukasz Gurdek - rok szkolny 2006/2007
Magdalena Soboń
, Paulina Soboń - rok szkolny 2005/2006
Klaudia Bednarczyk, Mateusz Kwaśniak - rok szkolny 2004/2005
Joanna Piwowarczyk - rok szkolny 2003/2004
Tomasz Bagiński - rok szkolny 2002/2003