W dniach 1–5 listopada 2004 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 udała się z pielgrzymką do swojego patrona Jana Pawła II do Rzymu. W ten sposób chcieliśmy uczcić imieniny Patrona Szkoły oraz pierwszą rocznicę nadania sztandaru. Wyjazd był wspaniałym przeżyciem dla wszystkich (szkołę reprezentowało 88 uczniów, rodziców i nauczycieli).

Podczas pielgrzymki udało się zwiedzić Wenecję, Rzym oraz Asyż, miasto związane z osobą św. Franciszka. Największym wydarzeniem było jednak spotkanie z Janem Pawłem II, zaplanowane na dzień imienin Ojca Świętego, czyli 4 listopada. Po porannej Mszy św. w Kościele Ducha Świętego pielgrzymi udali się do Auli Pawła VI. Około 11.30 pojawił się Jan Paweł II, który powitał wszystkich zebranych. Wzruszenie było olbrzymie, mimo to zebrani z całych sił zaśpiewali Ojcu Świętemu pieśń "Moje miasto Wadowice". Na zakończenie wszyscy zostali zaproszenie do wspólnego zdjęcia z Papieżem. Uczniowie przekazali naszemu Patronowi pamiątkowy album z zapisem tego, co w ostatnich latach wydarzyło się w szkole oraz serce ze zdjęciami uczniów.